Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)
Magazine article, 2017

Kärt besvär förgäves

Nilsson, Jerker

Abstract

När politikerna allt mera lämnar bönderna i sticket, är det förståeligt att bönderna ibland blir ordentligt frustrerade. Det framgår av en studie av hur tyska mjölkbönder agerade vid den kris som inträffade 2007–2009. Avräkningspriset föll och prissvängningarna var stora. Beslutet om att EU:s kvotsystem skulle avskaffas år 2015 hade blivit klart.

Keywords

ekonomi; mjölkbönder; mjölkproducenter

Published in

Lantbrukets Affärer Mjölk
2017, number: 2, pages: 35-35

    UKÄ Subject classification

    Business Administration

    Permanent link to this page (URI)

    https://res.slu.se/id/publ/92838