Skip to main content
Magazine article, 2017

Vildsvin problem med inneboende konflikter

Nilsson, Jerker

Abstract

Invasionen av vildsvin har uppmärksammats mycket under senare tid. Visserligen har det ”alltid” funnits vildsvin i Sverige, men våra förfäder lyckades utrota dem på 1770-talet. Tvåhundra år senare slapp några grisar ut ur inhägnader. De förökade sig så att det idag finns ett par hundra tusen djur. De blir snabbt allt fler, eftersom en sugga kan få 10–13 smågrisar om året. Grisarna förorsakar stora kostnader för lantbrukare och villaägare. De fastighetsägare som blir drabbade och andra i samma bygder kan bara erkänna att fastighetsvärdet påverkas. Fastighetsägare måste använda pengar för att skydda sig, för att reparera skadorna och företagandet blir extra krävande. Vildsvinen förorsakar också trafikolyckor, som kan innebära svåra skador på både fordon och passagerare. Eftersom försäkringsbolagen måste höja premierna blir alla drabbade. Till detta kommer att all skada inte kan mätas i pengar. Folk känner oro och får extraarbete.

Keywords

Vildsvin; Sus scrofa; viltskador; kostnader

Published in

Lantbrukets affärer
2017, number: 10, pages: 34-34

Authors' information

Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Economics

UKÄ Subject classification

Business Administration

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/92840