Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Magazine article2017Open access

Tysk djurvälfärd binder producenterna till handeln

Nilsson, Jerker

Abstract

Den tyska köttproduktionen är inget föredöme vad gäller djurvälfärd. Även de tyska konsumenterna tycker att det står illa till. Det framgår av en intervjuundersökning, som Europeiska Kommissionen år 2016 lät genomföra med 27 672 EU-medborgare. En stor majoritet anser att djurvälfärden borde vara bättre. Flertalet sade sig vilja betala mer, om djuren varit uppfödda med en högre grad av djurvälfärd. Nära hälften skyllde på ett litet utbud av djurvänliga köttprodukter. Denna andel hade även ökat sedan den förra undersökningen 2006. Bland de intervjuade inom EU är det tyskarna som säger sig mest sakna tillräckliga valmöjligheter. Uppemot två tredjedelar av de tyska respondenterna klagade över utbudet av kött med djurvälfärdsegenskaper. I en annan intervjuundersökning, genomförd av förbundsrepublikens regeringskansli år 2016, säger 93 procent att djurvälfärden borde beaktas bättre i det tyska lantbruket.

Keywords

Tyskland; djurvälfärd; köttproduktion

Published in

Lantbrukets affärer
2017, number: 12, pages: 43-43

    UKÄ Subject classification

    Business Administration

    Permanent link to this page (URI)

    https://res.slu.se/id/publ/92844