Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Magazine article2017Open access

Mejeriers leveransplikt

Nilsson, Jerker

Abstract

I vissa länder kan konkurrensvårdande myndigheter kräva att marknadsdominerande mejeriföreningar ska leverera mjölk till andra mejeriföretag, som behöver en större mängd råvara. I Sveriges har sådana åtgärder knappast diskuterats. I Nya Zeeland åläggs Fonterra, som tar emot 86 procent av landets mjölk, att sälja upp till fem procent av sin mjölkinvägning till andra mejeriföretag. Syftet är att stimulera konkurrensen. Myndigheterna satte upp detta villkor för att Fonterra skulle tillåtas att etableras genom ”megafusionen” år 2001. En handfull mjölkförädlande företag köper nu mjölk från Fonterra för att komplettera sin egen mjölkinvägning från bönder.

Keywords

Finland; Fonterra; Nya Zeeland; Valio; konkurrens; mejeriföreningar

Published in

Lantbrukets Affärer Mjölk
2017, number: 4, pages: 20-20

    UKÄ Subject classification

    Business Administration

    Permanent link to this page (URI)

    https://res.slu.se/id/publ/92845