Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Conference abstract2017

Ökad arbetskraft genom erfarna medarbetare

Centerfeldt, Peter; Borell, Jonas; Johansson, Gerd; Nilsson, Kerstin

Published in

Title: FALF konferens 2017 : 13-15 juni 2017 Alnarp : arbetslivets utmaningar i staden och på landsbygden : abstracts
Publisher: Kompetenscentrum Företagsledning, Arbetsvetenskap, Ekonomi, Miljöpsykologi, Sveriges lantbruksuniversitet

Conference

FALF konferens 2017

   SLU Authors

  • UKÄ Subject classification

   Other Medical Sciences not elsewhere specified

   Permanent link to this page (URI)

   https://res.slu.se/id/publ/92885