Skip to main content
Factsheet, 2017

Stängsling mot vatten

Frank, Jens

Keywords

stängsling; rovdjursangrepp; vatten

Published in

Vilt och tamt fakta: ett faktablad från Viltskadecenter och SLU
2017, number: 2017:1
ISBN: 978-91-984193-3-7
Publisher: Viltskadecenter, Institutionen för ekologi, Sveriges lantbruksuniversitet

    SLU Authors

    UKÄ Subject classification

    Ecology

    Permanent link to this page (URI)

    https://res.slu.se/id/publ/92889