Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Report2004

Man kan inte klara hur mycket som helst! Chefens syn på arbetsmiljön och dess betydelse för personalens hälsa inom Försäkningskassa

Nilsson, Kerstin

Published in

ISBN: 91-975085-7-8
Publisher: Hellmans förlag / Sociologiska institutionen, Lunds universitet

    UKÄ Subject classification

    Environmental Health and Occupational Health

    Permanent link to this page (URI)

    https://res.slu.se/id/publ/92971