Skip to main content
Report, 2017

Utformning av utökad grundvattenövervakning i jordbruksområden

Andersson, Helena; Kyllmar, Katarina

Keywords

Jordbrukslandskap; Miljöövervakning; Vattenkvalitet; Grundvatten; Grundvatten - förekomst; Observation (vetenskaplig metod)

Published in

Ekohydrologi
2017, number: 150
Publisher: Institutionen för mark och miljö, Sveriges lantbruksuniversitet

Authors' information

Andersson, Helena (Linefur, Helena)
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Soil and Environment
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Soil and Environment

UKÄ Subject classification

Agricultural Science

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/93095