Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)
Report, 2017

Utformning av utökad grundvattenövervakning i jordbruksområden

Andersson, Helena; Kyllmar, Katarina

Keywords

Jordbrukslandskap; Miljöövervakning; Vattenkvalitet; Grundvatten; Grundvatten - förekomst; Observation (vetenskaplig metod)

Published in

Ekohydrologi
2017, number: 150
Publisher: Institutionen för mark och miljö, Sveriges lantbruksuniversitet