Skip to main content
Report, 2017

Årsrapport GPS-älgarna i Nikkaluokta 2016-2017

Ericsson, Göran; Neumann, Wiebke; Dettki, Holger; Edenius, Lars; Stenbacka, Fredrik; Evans, Alina L.; Arnemo, Jon; Singh, Navinder; Cromsigt, Joris; Fohringer, Christian

Keywords

Älgar; Fördelning; Livsmiljö; Överlevnad

Published in

Rapport (Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för vilt, fisk och miljö)
2017, number: 2017:9
Publisher: Institutionen för vilt, fisk och miljö, Sveriges lantbruksuniversitet

Authors' information

Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Wildlife, Fish and Environmental Studies
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Wildlife, Fish and Environmental Studies
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Wildlife, Fish and Environmental Studies
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Wildlife, Fish and Environmental Studies
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Wildlife, Fish and Environmental Studies
Evans, Alina L.
Hedmark University College
Hedmark University College
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Wildlife, Fish and Environmental Studies
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Wildlife, Fish and Environmental Studies

UKÄ Subject classification

Fish and Wildlife Management
Forest Science
Ecology

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/93103