Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Report2017

Att styra stora kooperativa företag : en studie av hur stora lantbrukskooperativa företag i Europa hanterar medlemsstyrningen: delrapport 3 i projektet Förnyelse av kooperationen

Hakelius, Karin

Published in


Publisher: Stiftelsen Lantbruksforskning

    UKÄ Subject classification

    Business Administration

    Permanent link to this page (URI)

    https://res.slu.se/id/publ/93170