Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Report2017

Från SLR till Svenska lantmännen : hur Lantmännenfusionen planerades och genomfördes 2000-2001

Hakelius, Karin

Published in


Publisher: Stiftelsen Lantbruksforskning

    UKÄ Subject classification

    Business Administration

    Permanent link to this page (URI)

    https://res.slu.se/id/publ/93172