Skip to main content
Report, 2018

SLU Aquas kunskapsförsörjning och rådgivning som stöd till en ekosystembaserad fiskförvaltning

Bryhn, Andreas; Bergek, Sara; Wennhage, Håkan; Beier, Ulrika

Keywords

ekosystembaserad; förvaltning; ekosystemansatsen; kunskapsförsörjning

Published in

Aqua reports
2018, number: 2018:1
eISBN: 978-91-576-9547-5
Publisher: Institutionen för akvatiska resurser, Sveriges lantbruksuniversitet

Authors' information

Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Aquatic Resources
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Aquatic Resources
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Aquatic Resources
Beier, Ulrika
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Aquatic Resources

UKÄ Subject classification

Ecology

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/93216