Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Factsheet2018Open access

UV-ljus för rening av avloppsvatten

Rosberg, Anna Karin; Westberg, Julia

Keywords

avloppsvatten; vattenrening; UV-ljus; bevattningsvatten; E.coli; entorokocker

Published in

LTV-fakultetens faktablad
2018, number: 2018:2
Publisher: Fakulteten för landskapsarkitektur, trädgårds- och växtproduktionsvetenskap