Skip to main content
Factsheet, 2018

UV-ljus för rening av avloppsvatten

Rosberg, Anna Karin; Westberg, Julia

Keywords

avloppsvatten; vattenrening; UV-ljus; bevattningsvatten; E.coli; entorokocker

Published in

LTV-fakultetens faktablad
2018, number: 2018:2
Publisher: Fakulteten för landskapsarkitektur, trädgårds- och växtproduktionsvetenskap

Authors' information

Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Biosystems and Technology
Westberg, Julia
Alnarp Cleanwater Technology AB

UKÄ Subject classification

Microbiology
Horticulture

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/93560