Skip to main content
Research article - Peer-reviewed, 2006

Nicoletella semolina - ny bakterie påvisad hos hästar med luftvägsproblem

Hansson, Ingrid; Persson, Marianne; Johansson, Karl-Erik

Abstract

Vid avdelningen för bakteriologi, SVA har under de senaste två åren en tidigare icke känd Pasteurella- eller Actinobacillus-liknande bakterie isolerats från 25 prov från 24 hästar med luftvägsproblem. Bakterieisolaten från hästarna har haft ett likartat utseende på de substarat so används vid prov från luftvägsinfektion på häst. Samtliga isolat har varit biokemiskt inaktiva, vilket innebär at de inte metaboliserar de sockerarter mm som används som substrat vid biokemisk typning

Published in

Svensk Veterinärtidning
2006, number: 11, pages: 17-24

Authors' information

Hansson, Ingrid
Persson, Marianne

UKÄ Subject classification

Animal and Dairy Science
Veterinary Science

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/9357