Skip to main content
Factsheet, 2017

Utveckling och utvärdering av långsiktiga skogliga skötselscenarier på landskapsnivå

Eggers, Jeannette

Keywords

ekosystemtjänster; landskap; skoglig planering; skogligt beslutsstödsystem; skogsägarbeteende; skötselstrategi; scenarioanalys; avvägningar

Published in

Fakta. Skog
2017, number: 2017:3
Publisher: Fakulteten för skogsvetenskap, Sveriges lantbruksuniversitet

Authors' information

Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Forest Resource Management

UKÄ Subject classification

Forest Science

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/93598