Skip to main content
Research article - Peer-reviewed, 2005

Isolering och karaktärisering av Dichelobacter nodosus från får med fotröta

Båverud, Viveca; Eriksson, Laila; Holmström, Gull; Persson, Marianne; Zimmerman, Ulla; Johansson, Karl-Erik

Abstract

Dichelobacter nodosus orsakar fotröta med hälta och nedsatt produktivitet hos får och har nyligen isolerats vid Avd. för bakteriologi, SVA från två svenska fårbesättningar. Enligt litteraturen är D nodosus en svårodlad och krävande bakterie. D nodosus kan nu odlas och de svenska isolaten har karaktäriserats

Published in

Svensk Veterinärtidning
2005, number: 11, pages: 21-26
Publisher: Sveriges Veterinärförbund

Authors' information

Eriksson, Laila
Holmström, Gull
Persson, Marianne
Zimmerman, Ulla
Båverud, Viveca

UKÄ Subject classification

Animal and Dairy Science
Veterinary Science

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/9361