Skip to main content
Report, 2018

Amsuggor i Sverige

Westin, Rebecka; Alvåsen, Karin

Keywords

amsuggor; litteraturstudie; ekonomisk analys

Published in

Rapport (Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för husdjurens miljö och hälsa)
2018, number: 45
Publisher: Institutionen för husdjurens miljö och hälsa, Sveriges lantbruksuniversitet

Authors' information

Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Animal Environment and Health
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Clinical Sciences

UKÄ Subject classification

Animal and Dairy Science

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/93618