Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Report2018Open access

Amsuggor i Sverige : litteraturstudie och ekonomiska aspekter

Westin, Rebecka; Alvåsen, Karin

Keywords

amsuggor; litteraturstudie; ekonomisk analys

Published in

Rapport (Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för husdjurens miljö och hälsa)
2018, number: 45
Publisher: Institutionen för husdjurens miljö och hälsa, Sveriges lantbruksuniversitet