Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Report2018

Miljöpåverkan av skogsbränsleuttag : en syntes av forskningsläget baserat på Bränsleprogrammet hållbarhet 2011-2016

De Jong, Johnny; Akselsson, Cecilia; Egnell, Gustaf; Löfgren, Stefan; Olsson, Bengt

Published in

ER - Energimyndigheten
2018, number: 2018:02
Publisher: Energimyndigheten