Skip to main content
Report, 2005

Faktorer som påverkar grisens välfärd under transport till slakt

Blixt, Sara; Gustafsson, Johanna; Hjärpe, Catarina; Karvonen, Elin

Published in

Studentarbete (Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för husdjurens miljö och hälsa)
2005, number: 95
Publisher: SLU

Authors' information

Gustafsson, Johanna
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Animal Environment and Health
Catarina, Hjärpe
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Animal Environment and Health
Karvonen, Elin
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Animal Environment and Health
Blixt, Sara
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Animal Environment and Health

UKÄ Subject classification

Animal and Dairy Science
Veterinary Science

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/9363