Skip to main content
Factsheet, 2017

Näringsberikad zeolit som gödselmedel

Caspersen, Siri; Ganrot, Zsofia;

Abstract

Gainutri™ är ett näringsberikat mineral som består av zeolit som innehåller näringsämnen från urin. Det innehåller dessutom struvit och andra fosfatsalter samfällda från urin. Vi har testat hur Gainutri fungerar som gödselmedel för solros i ett försök i dagsljuskammare. Vid tillsats av 20% Gainutri i ogödslad torv fick vi samma tillväxt som vid odling i konventionellt gödslad torv. En ökning från 20 till 30% hämmade tillväxten. Flest blad och knoppar bildades av solrosorna i den konventionellt gödslade torven, medan det var plantorna i substraten med 20% Gainutri som blommade först. Vid användning av Gainutri som växtnäringskälla är det viktigt att få rätt balans i tillförseln av mikronäringsämnen.

Keywords

Gainutri; zeoliter; urin; miikronäringsämnen; gödseleffekt; torv; gödslad torv; solrorosor

Published in

LTV-fakultetens faktablad

2017, number: 2017:25
Publisher: Fakulteten för landskapsarkitektur, trädgårds- och växtproduktionsvetenskap

Authors' information

Swedish University of Agricultural Sciences, Biosystem och teknologi, Box 103
Ganrot, Zsofia
Again AB

UKÄ Subject classification

Environmental Management
Horticulture

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/93647