Skip to main content
Magazine article, 2016

pH-sänkning av flytgödsel och rötrest ger ökat kväveutnyttjande

Gustafsson, Kjell; Delin, Sofia

Published in

Svenska vallbrev
2016, number: 3, pages: 4-4

Authors' information

Gustafsson, Kjell
Agroväst
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Soil and Environment

UKÄ Subject classification

Agricultural Science
Soil Science

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/93667