Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Magazine article2016

pH-sänkning av flytgödsel och rötrest ger ökat kväveutnyttjande

Gustafsson, Kjell; Delin, Sofia

Published in

Svenska vallbrev
2016, number: 3, pages: 4-4

    UKÄ Subject classification

    Agricultural Science
    Soil Science

    Permanent link to this page (URI)

    https://res.slu.se/id/publ/93667