Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)
Report, 2005

Tillgodoses hästens naturliga beteende i dagens inhysningssystem?

Hallgren, Cecilia; Hansson, Mariana; Mattsson, Maria; Olsson, Sara

Published in

Studentarbete (Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för husdjurens miljö och hälsa)
2005, number: 99
Publisher: SLU

    UKÄ Subject classification

    Animal and Dairy Science
    Veterinary Science

    Permanent link to this page (URI)

    https://res.slu.se/id/publ/9367