Skip to main content
Report, 2017

Värdet av hundar och katter i Sverige

Hoffmann, Ruben; Lokrantz, Malin; Lagerkvist, Carl-Johan; Hagberg Gustavsson, Malin; Ström Holst, Bodil

Keywords

hund; katt; ekonomiskt värde

Published in

SLU Framtidens djur, natur och hälsas rapportserie
2017, number: 2017:1
ISBN: 978-91-576-9532-1, eISBN: 978-91-576-9522-2
Publisher: Sveriges lantbruksuniversitet, forskningsplattformen Framtidens djur, natur och hälsa

Authors' information

Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Economics
Lokrantz, Malin
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Economics
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Economics
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Clinical Sciences
National Veterinary Institute (SVA)

Associated SLU-program

Future Animal Health and Welfare (until Jan 2017)

UKÄ Subject classification

Economics
Other Veterinary Science
Animal and Dairy Science

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/93674