Skip to main content
Factsheet, 2017

Bläda för mångfalden - är gamla skogsbruksmetoder framtiden för skalbaggarna?

Joelsson Hedemyr, Klara; Hjältén, Joakim

Keywords

biologisk mångfald, bevarandebiologi, bläddring, trakthyggesbruk, hyggesfritt skogsbruk, skalbaggar

Published in

Fakta. Skog
2017, number: 2017:6
Publisher: Sveriges lantbruksuniversitet

Authors' information

Joelsson Hedemyr, Klara (Joelsson Hedemyr, Klara)
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Wildlife, Fish and Environmental Studies
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Wildlife, Fish and Environmental Studies

UKÄ Subject classification

Ecology
Environmental Sciences related to Agriculture and Land-use
Forest Science

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/93750