Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Conference paper2017

Tillskottsbevattning till vete. Kan man öka skörden med enstaka bevattningstillfällen?

Joel, Abraham; Wesström, Ingrid

Published in

Medd. från Södra jordbruksförsöksdistriktet, Sveriges lantbruksuniversitet
2017, number: 70, pages: 26:1-26:5
Title: Rapport från Växtodlings- och växtskyddsdagar i Växjö den 5 och 6 december 2017
Publisher: Södra jordbruksförsöksdistriktet, Sveriges lantbruksuniversitet

Conference

Växtodlings- och växtskyddsdagar i Växjö