Skip to main content
Report, 2018

Biokolsförsök med lindar i Lund

Levinsson, Anna Elisabeth Kristina

Keywords

biokol; trädetablering; genomsläpplighet; slityta; växtbäddar; växtsubstrat

Published in


Publisher: Institutionen för landskapsarkitektur, planering och förvaltning, Sveriges lantbruksuniversitet

Authors' information

Levinsson, Anna Elisabeth Kristina (Levinsson, Anna)
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Landscape Management, Design and Construction

UKÄ Subject classification

Horticulture

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/93835