Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Report2018Open access

Biokolsförsök med lindar i Lund

Levinsson, Anna Elisabeth Kristina

Keywords

biokol; trädetablering; genomsläpplighet; slityta; växtbäddar; växtsubstrat

Published in


Publisher: Institutionen för landskapsarkitektur, planering och förvaltning, Sveriges lantbruksuniversitet