Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Magazine article2006

Samhällsintresse att utveckla ranchdrift

Johnsson, Sölve; Kumm, Karl-Ivar

Published in

ATL: Lantbrukets affärstidning
2006, number: 31 mars 2006, pages: 24-24