Skip to main content
Report, 2017

Spillningsinventering av björn i Norrbottens län 2016

Levin, Maria

Keywords

björnspillning; inventering

Published in

Rapport från Viltskadecenter
2017, number: 2017:8
eISBN: 978-91-86331-98-6
Publisher: Viltskadecenter, Institutionen för ekologi, Sveriges lantbruksuniversitet

  SLU Authors

  Associated SLU-program

  Wildlife Damage Centre

  UKÄ Subject classification

  Ecology

  Permanent link to this page (URI)

  https://res.slu.se/id/publ/93853