Skip to main content
Factsheet, 2018

Sortprovning 2017 - vallgräs och vallbaljväxter

Barrlund, Malin

Keywords

sortprovning; vallgräs; vallbaljväxter

Published in

Nytt / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för norrländsk jordbruksvetenskap
2018, number: 2018:4
Publisher: Institutionen för norrländsk jordbruksvetenskap, Sveriges lantbruksuniversitet

Authors' information

Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Agricultural Research for Northern Sweden

UKÄ Subject classification

Agricultural Science

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/93879