Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Report chapter2018Open access

Om rots/springorm : ett exempel på en "lärd nyhet" i Hernquists korrespondens till Bäck

Appelgren, Lars-erik

Keywords

veterinärmedicinsk historia; rots; springorm; Burkholderia mallei

Published in

Uppsala medicinhistoriska förening
2018, number: 2018, pages: 67-82
Title: Uppsala medicinhistoriska förenings årsskrift
Publisher: Uppsala medicinhistoriska förening