Skip to main content
Report chapter, 2018

Farligt fynd i polishistoriskt museum

Appelgren, Lars-erik

Keywords

veterinärmedicinsk historia; mjältbrand; antrax; Bacillus anthracis

Published in

Uppsala medicinhistoriska förening
2018, number: 2018, pages: 83-85
Book title: Uppsala medicinhistoriska förenings årsskrift
Publisher: Uppsala medicinhistoriska förening