Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Report chapter2018Open access

Farligt fynd i polishistoriskt museum

Appelgren, Lars-erik

Keywords

veterinärmedicinsk historia; mjältbrand; antrax; Bacillus anthracis

Published in

Uppsala medicinhistoriska förening
2018, number: 2018, pages: 83-85
Title: Uppsala medicinhistoriska förenings årsskrift
Publisher: Uppsala medicinhistoriska förening