Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)
Book (editor), 2018

Uppsala Medicinhistoriska förenings årsskrift 2018

Karlmark, Bertil; Appelgren, Lars-erik; Simonsson, Bengt
Karlmark, Bertil (ed.); Appelgren, Lars-erik (ed.); Simonsson, Bengt (ed.)

Published in

Uppsala medicinhistoriska förening
2018,
Publisher: Uppsala medicinhistoriska förening