Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)
Report, 2017

Långsiktig övervakning av granbarkborre med feromonfällor och kantträdssinventering 1995-2017

Lindelöw, Åke

Keywords

granbarksborre; fermonfällor; kantträd; kantinventering

Published in


Publisher: Institutionen för ekologi, Sveriges lantbruksuniversitet

  Associated SLU-program

  Future Forests (until Jan 2017)
  SLU Future Forests

  UKÄ Subject classification

  Forest Science
  Ecology
  Zoology

  Permanent link to this page (URI)

  https://res.slu.se/id/publ/93931