Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Report2017

Uppföljning av mindre vattendrag (naturtyp 3260) : metodförslag och fälttest 2015-2016

Lundin, Assar; Kindström, Merit; Glimskär, Anders; Von Wachenfeldt, Eddie

Published in

Havs- och vattenmyndighetens rapport
2017, number: 2017:12
ISBN: 978-91-87967-60-3
Publisher: Havs- och vattenmyndigheten