Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)
Magazine article, 2017

Gamla regelverk bromsar utveckling av nya växtskydd

Hökeberg, Margareta; Sundh, Ingvar; Håkansson, Sebastian; Friberg, Hanna; Jonsson, Mattias; Lithell, Cajsa

Published in

Dagens nyheter
2017, number: 171001, pages: 6-6