Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Factsheet2018Open access

Introduktion av nya grödor : svensk sötpotatis

Karlen, Helena; Elgerud, Emanuel; Hansson, Oskar; Martinsson, Elisabet; Johansson, Tommy

Abstract

Efterfrågan på sötpotatis ökar stadigt och det finns goda förutsättningar att kunna odla denna i Sverige på friland. Sötpotatis, Ipomea batatas, tillhör familjen Convolvulaceae, inte potatisfamiljen och det vi kallar sötpotatis är lagringsrötter. Den förökas vegetativt, vanligtvis med sticklingar, och plantering och skörd tillhör utmaningarna.

Keywords

sötpotatis; växtintroduktion; slortutveckling; pluggplantor; försöksodling; friland

Published in

LTV-fakultetens faktablad
2018, number: 2018:4
Publisher: Fakulteten för landskapsarkitektur, trädgårds- och växtproduktionsvetenskap,Sveriges lantbruksuniversitet

    UKÄ Subject classification

    Other Agricultural Sciences not elsewhere specified

    Permanent link to this page (URI)

    https://res.slu.se/id/publ/93953