Skip to main content
Report, 2017

Kalvning i hägn och områdesriktad jakt på björn som åtgärder för att minska björnars predation på ren

Frank, Jens; Støen, Ole-Gunnar; Segerström, Peter; Persson, Lars-Thomas; Persson, Stig; Persson, Sven-Erik; Stokke, Rune; Stokke, Lars-Henrik; Persson, Anders; Persson, Dan; Segerström, Einar; Skarin, Anna; Sivertsen, Therese; Åhman, Birgitta

Keywords

ren; kalvning; björn; predation

Published in

Rapport från Viltskadecenter
2017, number: 2017:7
ISBN: 978-91-984193-2-0
Publisher: Viltskadecenter, Institutionen för ekologi, Sveriges lantbruksuniversitet

Authors' information

Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Ecology
Støen, Ole-Gunnar (Stoen, Ole-Gunnar)
Segerström, Peter
Persson, Lars-Thomas
Gällivare skogssameby
Persson, Stig
Gällivare skogssameby
Persson, Sven-Erik
Gällivare skogssameby
Stokke, Rune
Udtja sameby
Stokke, Lars-Henrik
Udtja sameby
Persson, Anders
Gällivare skogssameby
Persson, Dan
Gällivare skogssameby
Segerström, Einar
Norwegian Institute for Nature Research (NINA)
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Animal Nutrition and Management
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Animal Nutrition and Management
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Animal Nutrition and Management

UKÄ Subject classification

Ecology

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/93959