Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Report2017Open access

Kalvning i hägn och områdesriktad jakt på björn som åtgärder för att minska björnars predation på ren : redovisning av regeringsuppdrag L2012/2817

Frank, Jens; Støen, Ole-Gunnar; Segerström, Peter; Persson, Lars-Thomas; Persson, Stig; Persson, Sven-Erik; Stokke, Rune; Stokke, Lars-Henrik; Persson, Anders; Persson, Dan; Segerström, Einar; Skarin, Anna; Sivertsen, Therese; Åhman, Birgitta

Keywords

ren; kalvning; björn; predation

Published in

Rapport från Viltskadecenter
2017, number: 2017:7
ISBN: 978-91-984193-2-0
Publisher: Viltskadecenter, Institutionen för ekologi, Sveriges lantbruksuniversitet