Skip to main content
SLU:s publikationsdatabas (SLUpub)

Rapport2017Öppen tillgång

Kalvning i hägn och områdesriktad jakt på björn som åtgärder för att minska björnars predation på ren : redovisning av regeringsuppdrag L2012/2817

Frank, Jens; Støen, Ole-Gunnar; Segerström, Peter; Persson, Lars-Thomas; Persson, Stig; Persson, Sven-Erik; Stokke, Rune; Stokke, Lars-Henrik; Persson, Anders; Persson, Dan; Segerström, Einar; Skarin, Anna; Sivertsen, Therese; Åhman, Birgitta

Nyckelord

ren; kalvning; björn; predation

Publicerad i

Rapport från Viltskadecenter
2017, nummer: 2017:7ISBN: 978-91-984193-2-0
Utgivare: Viltskadecenter, Institutionen för ekologi, Sveriges lantbruksuniversitet