Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)
Report, 2018

Test av olika naturgeografiska indelningar av sjöar och vattendrag till Sveriges vattenmiljö : hur kan vattenkvaliteten illustreras så rättvist som möjligt?

Sonesten, Lars

Keywords

sjöar; vattendrag; vattenkvalitet

Published in

Rapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för vatten och miljö
2018, number: 2018:2
Publisher: Institutionen för vatten och miljö, Sveriges lantbruksuniversitet

  Associated SLU-program

  Lakes and watercourses
  Eutrophication
  Climate
  Biodiversity
  Acidification
  Use of FOMA data

  UKÄ Subject classification

  Oceanography, Hydrology, Water Resources
  Ecology
  Geochemistry

  Permanent link to this page (URI)

  https://res.slu.se/id/publ/93962