Skip to main content
Report, 2018

Test av olika naturgeografiska indelningar av sjöar och vattendrag till Sveriges vattenmiljö

Sonesten, Lars

Keywords

sjöar; vattendrag; vattenkvalitet

Published in

Rapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för vatten och miljö
2018, number: 2018:2
Publisher: Institutionen för vatten och miljö, Sveriges lantbruksuniversitet

Authors' information

Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Aquatic Sciences and Assessment

Associated SLU-program

Lakes and watercourses
Eutrophication
Climate
Biodiversity
Acidification
Use of FOMA data

UKÄ Subject classification

Oceanography, Hydrology, Water Resources
Ecology
Geochemistry

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/93962