Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)
Report chapter, 2018

Sprider gäss och svanar smittsamma sjukdomar?

Elmberg, Johan; Berg, Charlotte; Lerner, Henrik

Abstract

INLEDNING Gäss och svanar förekommer idag i större antal nära fler människor än någonsin tidigare, i Sverige och i övriga Västeuropa. De ökande antalen leder ibland till problem och konflikter. På jordbruksmark kan gäss och svanar orsaka kostsamma skador på oskördade grödor. Hårt bete kan också påverka naturlig växtlighet och då bli ett naturvårdsproblem. Gäss och svanar är vegetarianer och äter enbart blad, stjälkar, frön och rotdelar från växter, både på land och i vatten. Bete på växande grödor kan också skapa intressekonflikter i områden där gäss samlas i stora antal, till exempel vid skyddade och restaurerade våtmarker. Samtidigt bidrar gässen med många ekosystemtjänster, bland andra i form av naturupplevelser, jakt och kött.

GÄSS OCH SVANAR SOM SMITTSPRIDARE Många smittämnen är kända hos vilda gäss och svanar. Det handlar om virus,  bakterier och encelliga parasiter. En del av dessa smittämnen har förmåga att infektera också andra fågelarter och ibland däggdjur. Gäss och svanar är rörliga och uppträder ofta nära människor och i jordbrukslandskapet. Därför misstänks de ibland för att sprida sjukdomar till människor och  våra tamdjur.

Published in

Book title: Fakta för förvaltare: Gäss och svanar. Kunskapssammanställning om bete, övergödning, smittspridning och skyddsjakt
ISBN: 978-91-620-8793-7
Publisher: Naturvårdsverket