Skip to main content
Report, 2018

Viltskadestatistik 2017

Frank, Jens; Månsson, Johan; Höglund, Linda

Keywords

viltskador; viltskadestatistik; bidrag; ersättning; tamdjur; husdjur; hundar; gröda

Published in

Rapport från Viltskadecenter
2018, number: 2018:1
ISBN: 978-91-984193-5-1
Publisher: Viltskadecenter, Institutionen för ekologi, Sveriges lantbruksuniversitet