Skip to main content
Report, 2018

Rening av svårnedbrytbara läkemedelsrester och högfluorerade ämnen (PFAS) i små avlopp

Dalahmeh, Sahar

Keywords

läkemedelsrester; högfluorerade ämnen; avloppssystem; avloppsrening

Published in

Rapport (Institutionen för energi och teknik, SLU)
2018, number: 100

Authors' information

Dalahmeh, Sahar
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Energy and Technology

UKÄ Subject classification

Water Treatment

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/94148