Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Report chapter2018

Bättre kunskaper om näringsbelastningen

Ejhed, Helene; Widén Nilsson, Elin; Tengdelius Brunell, Johanna; Hytteborn, Julia

Published in

Title: Sötvatten 2017 : om miljötillståndet i svenska sjöar, vattendrag och grundvatten
ISBN: 978-91-88727-02-2
Publisher: Havs- och vattenmyndigheten

  Associated SLU-program

  Lakes and watercourses
  Eutrophication
  Agricultural landscape
  Use of FOMA data

  UKÄ Subject classification

  Environmental Sciences

  Permanent link to this page (URI)

  https://res.slu.se/id/publ/94258