Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Report2018Open access

Atlas över svenskt kust- och havsfiske 2003-2015

Bergenius, Mikaela; Ringdahl, Katja; Sundelöf, Andreas; Carlshamre, Sofia; Wennhage, Håkan; Valentinsson, Daniel

Keywords

yrkesfiske; kustfiske; havsfiske; fångster; utkast; landningar; ekonomiskt värde; fiskekvoter; fiskeflotta; fiskebåtar; fiskefartyg; fiskeredskap; fiskeförvaltning; fiskeregler; fiskereglering; landningsskyldighet; EU; Nordsjön; Östersjön; Skagerrak; Kattegatt; Öresund

Published in

Aqua reports
2018, number: 2018:3
eISBN: 978-91-576-9554-3
Publisher: Institutionen för akvatiska resurser, Sveriges lantbruksuniversitet