Skip to main content
Report, 2018

Atlas över svenskt kust- och havsfiske 2003-2015

Bergenius, Mikaela; Ringdahl, Katja; Sundelöf, Andreas; Carlshamre, Sofia; Wennhage, Håkan; Valentinsson, Daniel

Keywords

yrkesfiske; kustfiske; havsfiske; fångster; utkast; landningar; ekonomiskt värde; fiskekvoter; fiskeflotta; fiskebåtar; fiskefartyg; fiskeredskap; fiskeförvaltning; fiskeregler; fiskereglering; landningsskyldighet; EU; Nordsjön; Östersjön; Skagerrak; Kattegatt; Öresund

Published in

Aqua reports
2018, number: 2018:3
eISBN: 978-91-576-9554-3
Publisher: Institutionen för akvatiska resurser, Sveriges lantbruksuniversitet

Authors' information

Bergenius, Mikaela (Bergenius Nord, Mikaela)
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Aquatic Resources
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Aquatic Resources
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Aquatic Resources
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Aquatic Resources
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Aquatic Resources
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Aquatic Resources

Associated SLU-program

Coastal and sea areas

UKÄ Subject classification

Food Science
Fish and Aquacultural Science

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/94302