Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Book chapter2017Peer reviewed

Kan Nils Holgersson ha inspirert en "diabolsk" nazi-ideologi?

Olwig, Kenneth

Published in

Title: Trangen til å telle: objektivering, måling og standardisering som samfunnspraksis
ISBN: 978-82-304-0213-9
Publisher: Scandinavian Academic Press