Skip to main content
Factsheet, 2003

Svart lövborre

Lindelöw, Åke

Abstract

Svart lövborre eller som den ofta också kallas svart lövvedborre (Anisandrus dispar, syn. Xyleborus dispar) tillhör familjen barkborrar med totalt 85 arter i Sverige. Arten är en så kallad ambrosiabagge. Den kallas så därför att larverna under sin utveckling enbart äter svamp, som växer på vedväggen i de gångar, som honan gör i veden på döda eller döende lövträd. (Ambrosia betyder "odödlig". Ambrosia är i grekisk mytologi gudarnas mat, som ständigt förstärker deras odödlighet). I huvudsak drabbas träd i fruktodlingar samt plantskolor av den svarta lövborren. I andra länder uppträder arten som skadegörare på vinstockar, hassel, valnöt m.m. 

Published in

Faktablad om växtskydd. Trädgård
2003, number: 189T
Publisher: Sveriges lantbruksuniversitet

Authors' information

Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Entomology

UKÄ Subject classification

Horticulture

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/944