Skip to main content
Report, 2017

Jordbearbetningens årsrapport 2016

Abstract

Denna rapport tar upp större delen av fältförsöksverksamheten avseende jordbearbetning under 2016. Upplägget är i stort sett detsamma som i tidigare årsrapporter. Verksamheten redovisas under ämnesgruppens olika program: (1) grundläggande bearbetning och bearbetningssystem, (2) markstruktur, jordpackning och markvård, (3) växtnäringsutlakning och erosion samt (4) såbäddsberedning och ytskiktets funktion.

Keywords

jordbearbetning; markstruktur; växtnäringsurlakning; erosion; såbäddsberedning

Published in

Rapporter från Jordbearbetningsavdelningen, Sveriges lantbruksuniversitet
2017, number: 136
Publisher: Institutionen för mark och miljö, Sveriges lantbruksuniversitet

Editors' information

Myrbeck, Åsa
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Soil and Environment

UKÄ Subject classification

Soil Science

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/94478