Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Report chapter2018

Djupkartor viktiga för miljöövervakning i sjöar

Holmgren, Kerstin

Abstract

Sjöar varierar mycket i storlek och form och det bidrar till stor naturlig variation i deras växt- och djurliv. Kartor har uppgifter om de flesta svenska sjöars area medan djupförhållandena ofta är bristfälligt beskrivna. Dagens mobila ekolod kan relativt snabbt ge detaljerade underlag till nya eller förbättrade djupkartor. Här presenteras exempel på hur djupdata används i inom miljöövervakningen av fisk och hur kartläggningen av sjöarnas djup förbättras.

Published in

Title: Sötvatten 2017

Publisher: Havs och Vattenmyndigheten